Follow

Jeanne is spreker in hart en nieren. Ze spreekt zoals haar verschijning is: robuust en scherp. Jaarlijks verzorgt Jeanne verspreid over heel Europa en soms daarbuiten zo’n 125 key-notes, seminars en workshops, veelal gebaseerd op de inhoud van haar boeken. Jeanne houdt haar publiek graag een spiegel voor. Laat mensen anders kijken naar hun werk, hun klanten en hun collega’s. De mix van wetenschap en humor is daarbij een belangrijk wapen.

Klanten noemen mijn presentaties inspirerend, praktisch en cabaretesk. Afhankelijk van de wens van de klant zijn haar presentaties interactief of hebben het karakter van een workshop. Jeanne is een veelgevraagd spreker over Omgaan met Draken, Leiderschap, Veranderen, het vak Learning en Development, Diversiteit en Communicatie.